చిన్న పత్రికలను ఆదుకోవాలి…?

తెలంగాణ రాష్ట్రం వ‌చ్చిన త‌ర్వాత ప్రాంతీయ‌ ప‌త్రిక‌లు న‌డిపే వారి జీవితాలు బాగుప‌డతాయ‌ని ఆశించాం. ప్ర‌త్యేక రాష్ట్రం ఏర్ప‌డింది కానీ…. ప్రాంతీయ…